Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong   |    UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ   |    Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện   |    Tổng duyệt Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Giáp Thìn 2024   |    Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng   |    Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Hệ thống tổ chức >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

I. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ  KHOÁ XX - NHIỆM KỲ 2021 - 2026
    1. Ông Phạm Hồng Thanh 

              Chức vụ: Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã
              Sinh năm: 1966                                    

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi – Chuyên ngành Thủy nông học
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Trình độ Quản lý Nhà nước: Đại học – Chuyên ngành Hành chính học

              Điện thoại: 0226 3830 123

              Email: phamhongthanh@hanam.gov.vn

    2. Ông Vũ Trí Thức

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị xã

              Sinh năm: 1971

              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi – CN Thủy nông cải tạo đất

              Học hàm:  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại:

              Email: vutrithuc@hanam.gov.vn

II. ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ  KHOÁ XIX - NHIỆM KỲ 2021 – 2026

    3. Ông Ngô Văn Liên

              Chức vụ: Phó bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Xã An Hòa – huyện  Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – Chuyên ngành Quản lý đất đai

              Học hàm:  Thạc sỹ: Quản lý Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 097

              Email: ngovanlien@hanam.gov.vn

    4.  Bà Trịnh Thị Hằng

              Chức vụ: Phó bí thư thường trực Thị ủy

              Sinh năm: 1972
              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Quản lý kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 
0226 3690 319

              Email: trinhthihang@hanam.gov.vn

    5. Ông Nguyễn Quý Hùng

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

              Học hàm:  Thạc sỹ, Ngành Quản lý kinh tế           

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 131

              Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn 

     6. Ông Phạm Văn Sơn

              Chức vụ: Trưởng Ban tổ chức Thị ủy

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa – CN Gia công áp lực
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 02263 830 349

              Email: sonphamvan686@gmail.com

     7. Ông Trần Đình Tiến

              Chức vụ: Trưởng Ban dân vận Thị ủy – Chủ tịch UBMTTQ thị xã

              Sinh năm: 1968                                    

              Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã  Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ - CN tiếng Nga

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 726

              Email: trandinhtien@hanam.gov.vn  

     8. Ông Nguyễn Anh Tuấn

              Chức vụ:  Trưởng ban Tuyên giáo thị Ủy

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    9.  Ông Vũ Kiên

              Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

              Sinh năm: 1976
              Quê quán: phường Châu Giang – thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Tài chính; công tác kiểm tra

              Học hàm:  Thạc sỹ Quản lý kinh tế

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 
0226 3690 318

              Email: vukien.dt@hanam.gov.vn

    10. Ông Chu Hồng Cử

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Yên Nam

              Sinh năm: 1970                                    

              Quê quán: xã Đọi Sơn - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động - Xã hội – CN Quản trị nhân lực

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 375

              Email: chuhongcu@hanam.gov.vn

    11. Ông Nguyễn Xuân Hòa

              Chức vụ: Trưởng Công an Thị xã

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: Xã Tân Thanh – huyện Thanh Liêm

              Trình độ chuyên môn: ĐH ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    12. Ông Nguyễn Văn Vịnh
              Chức vụ: Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân
              Sinh năm: 1975
              Quê quán: Xã Liêm Túc – huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam 
              Trình độ chuyên môn: Đại học – ngành Luật 

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    13. Bà Chu Thị Hồng

              Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

              Sinh năm: 1981                                 

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã  Duy Tiên   

              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học XH&NV – CN Xã hội học

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 591

    14. Ông Nguyễn Văn Thạch

              Chức vụ: Giám đốc trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao 

              Sinh năm: 1984 

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã  Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi – CN Thiết kế công trình

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

    15.  Ông Nguyễn Quyết Tiến

             Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

             Sinh năm: 1970

             Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: nguyenquyettien@hanam.gov.vn
    16. Ông Trịnh Vũ Trung
             Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ thị xã
             Sinh năm: 1973
             Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Email: trinhvutrung@hanam.gov.vn

     17. Ông Phạm Văn Thập 

              Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thị xã  
              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên Nội - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – CN Kinh tế nông nghiệp

                                                  Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

     18. Ông Vũ Mạnh Hải 
              Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã  
              Sinh năm; 1971
              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã  Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Thủy nông cải tạo đất
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: vumanhhai@hanam.gov.vn

    19. Ông Bùi Đình Thanh
              Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thị xã
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm
                                                  Thạc sỹ - Quản lý giáo dục
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

   20.  Bà Nguyễn Khánh Thơ

             Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường Duy Hải            

             Sinh năm: 1978

             Quê quán: Xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn 
    21. Ông Nguyễn Văn Tài

             Chức vụ: Phó Ban kinh tế - xã hội HĐND thị xã

             Sinh năm: 1977

             Quê quán: Xã Tiên Hiệp – Thành phố Phủ Lý

             Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục thể thao

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Điện thoại: 0226 3830 142

             Email: nguyenvantai@hanam.gov.vn

    22. Bà Trương Thị Hường 
              Chức vụ: Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: thị xã  Thường Tín – Thành phố Hà Nội
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3830 636

              Email: truongthihuong@hanam.gov.vn 

    23. Bà Phạm Thị Tâm

               Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã.

               Sinh năm: 1976

               Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn – Chuyên ngành Công tác xã hội
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

    24. Bà Vũ Thị Mai Hường

              Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Yên Nam

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

    25. Ông Hoàng Lý Phương

              Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Tiên Sơn

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

    26. Bà Trần Thị Huyền

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Tiên Nội

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

    27. Ông Nguyễn Duy Khiêm

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Duy Minh

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

    28. Bà Phạm Thị Tiền Giang
              Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân thị xã
              Sinh năm: 1983
              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học NN, Đại học Luật    

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

    29. Ông Tống Văn Bính
              Chức vụ: Giám đốc HTX DV nông nghiệp xã Mộc Bắc
              Sinh năm: 1972
              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học 

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    

    30. Đại đức Thích Thiện Đạo
              Chức vụ: Phó trưởng Ban trị sự giáo hội phật giáo thị xã

                             Trụ trì chùa Khánh Long
              Sinh năm: 1975
              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Học viện phật giáo 

              Trình độ lý luận chính trị:

    31. Bà Phan Thị Hữu
              Chức vụ: Nữ hộ sinh trạm y tế phường Đồng Văn
              Sinh năm: 1988
              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Cao đẳng 

              Trình độ lý luận chính trị:

    32. Bà Trần Thị Thanh Thoan
              Chức vụ: Giám đốc Cty CP sữa Hà Nam
              Sinh năm: 1986
              Quê quán: Xã Mộc Nam - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học – Ngành Kế toán 

              Trình độ lý luận chính trị:

    33. Bà Nguyễn Thị Thịnh
              Chức vụ: Giáo viên trường mầm non phường Hòa Mạc
              Sinh năm: 1987
              Quê quán: Xã Minh Tân – huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội 
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

              Trình độ lý luận chính trị:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C