Hà Nam: Trẻ mầm non, học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 01/3/2021   |    Hội nghị nghe báo cáo công tác GPMB các dự án trên địa bàn    |    Lễ giao nhận quân năm 2021    |    Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII   |    Giá xăng tăng mạnh sau Tết   |    Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Hệ thống tổ chức >> Các hội, đoàn thể

1. HỘI NÔNG DÂN

 Điện thoại: 0226 3830 592

  1.1 Ông Đinh Đức Cảnh 

               Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân

               Sinh năm: 1980                                    

               Quê quán: Phường Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên  

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp
 1.2 Bà Phạm Thị Tiền Giang
              Chức vụ: Phó chủ tịch Hội nông dân thị xã
              Sinh năm: 1983
              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học NN, Đại học Luật    

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

 

2. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Điện thoại: 0226 3830 591

    2.1 Bà Chu Thị Hồng

               Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

               Năm sinh: 1981
               Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học KHXH&NV

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

   2.2 Bà Trần Thị Hương

               Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

               Năm sinh: 1981
               Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học – Thông tin học

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

   2.3 Bà Nguyễn Thị Yến

               Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

               Năm sinh: 1984
               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

3. HỘI CỰU CHIẾN BINH

Điện thoại: 0226 3830 596

     3.1 Ông Nguyễn Thế Đình

               Chức vụ: Chủ tịch hội Cựu chiến binh thị xã

               Năm sinh: 1953
               Quê quán:  Phường Hòa Mạc - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Chính trị Quân sự 
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

     3.2 Ông Ngô Quốc Vũ

               Chức vụ: Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh thị xã

               Năm sinh: 
               Quê quán:

               Trình độ chuyên môn:
               Trình độ lý luận chính trị:

    3.3 Ông Nguyễn Văn Loạn

               Chức vụ: Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh thị xã

               Năm sinh: 1948
               Quên quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: chuyên ngành Quân sự

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

4. HỘI KHUYẾN HỌC

Điện thoại: 0226 3550 730

     4.1 Ông Nguyễn Quang Oánh

               Chức vụ: Chủ tịch hội Khuyến học thị xã

               Năm sinh: 1942

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

5. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Điện thoại: 0226 3830 627 

     5.1 Bà Phạm Thanh Hải Hằng

               Chức vụ: Chủ tịch hội chữ thập đỏ

               Sinh năm: 1974                                   

               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên  

               Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

               Trình độ lý luận chính trị - Hành chính: Trung cấp             

               Điện thoại: 0976440289           

               Email: phamthanhhaihang@hanam.gov.vn           

      5.2 Bà Vũ Thị Loan

               Chức vụ: Phó Chủ tịch hội chữ thập đỏ

               Sinh năm: 1982                                 

               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên  

               Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

               Trình độ lý luận chính trị - Hành chính: Trung cấp             

               Điện thoại: 0985566706            

               Email: loanvt.dt@gmail.com           


6. HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

    6.1 Ông Lương Mạnh Lệ

               Chức vụ: Chủ tịch hội TNXP thị xã

               Năm sinh: 1940

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

7. HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

 Điện thoại: 0226 3503 795

    7.1 Ông Vũ Công Chiến

              Chức vụ:  Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC

              Năm sinh: 1950

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

    7.2 Ông Nguyễn Văn Hoằng

              Chức vụ: Phó chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC

              Năm sinh: 1955

              Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự

 

8. ĐOÀN THANH NIÊN THỊ XÃ

Điện thoại: 0226 3830 583

    8.1 Ông Nguyễn Văn Thạch

               Chức vụ: Bí thư thị đoàn
               Năm sinh: 1984

               Quê quán: Phường Châu Giang – thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp
    8.2 Bà Vũ Thị Thu Trang

               Chức vụ: Phó Bí thư Thị xã đoàn
               Năm sinh: 1984

               Quê quán: Xã – thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Trình độ lý luận chính trị:

               Trình độ quản lý Nhà nước:

9. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 Điện thoại: 0226 3830 136

     9.1 Bà Lê Thị Thu Phương 
              Chức vụ: Chủ tịch liên đoàn lao động thị xã 
              Năm sinh: 1979

              Quê quán: Xã – thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

     9.2 Ông  Nguyễn Việt Hùng
              Chức vụ: Phó Chủ tịch liên đoàn lao động thị xã 
              Năm sinh: 1976

              Quê quán: Xã Thanh Lưu – thị xã Thanh Liêm
              Trình độ chuyên môn: Đại học – Quản trị kinh doanh
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

10. UỶ BAN MTTQ

Điện thoại: 0226 3830 375

     10.1 Ông Trần Đình Tiến

              Chức vụ: Trưởng Ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã

              Sinh năm: 1968                                    

              Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 726

              Email: trandinhtien@hanam.gov.vn  

    10.2 Phạm Thị Tâm

               Chức vụ: Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã

               Sinh năm: 1976

               Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C