Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức họp giao ban Quý I/2024   |    Về việc tạm dừng công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch    |    V/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của nhà máy sản xuất mây tre đan tại CCN Hoàng Đông thị xã Duy Tiên    |    Bộ Luật hình sự 2015   |    Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025   |    Ủy ban MTTQ phường Tiên Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Hệ thống tổ chức >> Xã, phường

1. PHƯỜNG HOÀ MẠC:

Điện thoại: 0226 3830 169

1.1 Nguyễn Văn Kha

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

1.2 Đặng Minh Hoàng

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1962
              Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công tác xã hội

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

1.3 Nguyễn Văn Xanh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1974

              Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

1.4 Hoàng Xuân Thùy

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1977

              Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

1.5 Trần Xuân Hoàn

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1977

              Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

2. PHƯỜNG ĐỒNG VĂN:

Điện thoại: 0226 3835 159

2.1 Nguyễn Thị Minh Thu

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công tác xã hội

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

2.2 Nguyễn Đình Trung

              Chức vụ: Phó bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

2.3 Đỗ Xuân Thủy

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1969

              Quê quán: Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

2.4 Nguyễn Văn Giáo

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công tác xã hội

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

2.5 Phan Thị Lan

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

3. PHƯỜNG CHÂU GIANG:

Điện thoại: 0226 3830 161

3.1 Lê Tuấn Thanh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

3.2 Lê Xuân Thao

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ 

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

3.3 Nguyễn Văn Thất

              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1964

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

3.4 Nguyễn Mộng Giao

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học - ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

3.5 Bùi Văn Hưởng

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

3.6 Phạm Văn Thắng

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

4. XÃ TRÁC VĂN:

Điện thoại: 0226 3830 202

4.1 Trần Văn Huy

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

4.2 Đỗ Thị Tuyết

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán doanh nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

4.3 Nguyễn Văn Huân 
              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1969

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

4.4 Đỗ Văn Vang 
              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

4.5 Bùi Văn Phiên 
              Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Khoa học cây trồng

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

 5. XÃ MỘC NAM:

Điện thoại: 0226 3833 210

5.1 Lương Văn Chiêu

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

5.2 Đỗ Hồng Thanh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1974

              Quê quán: xã Mộc Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Hành chính học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

5.3 Nguyễn Mạnh Trinh

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Mộc Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

5.3 Phạm Minh Đức

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1984

              Quê quán: xã Mộc Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

             

6. XÃ MỘC BẮC:

Điện thoại: 0226 3833 178

6.1 Phạm Công Sứ

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Nông học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

6.2  Hoàng Văn Cúc

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm; 1966

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

6.3  Trần Hồng Thanh (Quang)

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm; 1964

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

6.4  Tống Văn Công

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

6.5  Đoàn Trọng Khiêm

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1985

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

             

7. XÃ CHUYÊN NGOẠI:

Điện thoại: 0226 3830 156

7.1  Lương Văn Hùng

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: xã Mộc Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Hành chính học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

7.2 Phạm Văn Sơn

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – ngành XD Đảng và Cơ quan Nhà nước

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

7.3 Nguyễn Văn Mai

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

7.4 Phạm Việt Hùng

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

7.5 Nguyễn Đức Đạt

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị :

 

8. XÃ YÊN NAM:

Điện thoại: 0226 3838 176

8.1 Vũ Thị Mai Hường

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

8.2 Nguyễn Văn Vinh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

8.3 Vũ Minh Phượng

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

8.4 Vũ Thanh Hải

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

8.5 Phan Văn Huy

              Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1971

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Nông học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

             

9. PHƯỜNG YÊN BẮC:

Điện thoại: 0226 3830 155

9.1 Nguyễn Văn Tời

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.2 Nguyễn Văn Lời

              Chức vụ: Phó thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.3 Nguyễn Xuân Tình

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.4 Lê Văn Tuyến

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1969

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.5 Bùi Văn Nguyên

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.6 Nguyễn Công Tốn

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1972

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

10. PHƯỜNG HOÀNG ĐÔNG:

Điện thoại: 0226 3835 164

10.1 Trịnh Thị Hà

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: Phường Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

10.2 Nguyễn Tiến Trường

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1977

              Quê quán: Phường Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

10.3 Đỗ Văn Tấn

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: Phường Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

10.4 Nguyễn Tiến Đạt

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: Phường Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

11. PHƯỜNG BẠCH THƯỢNG:

Điện thoại: 0226 3830 174

11.1 Phan Công Hãnh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: Phường Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

11.2 Bùi Thị Trinh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1984

              Quê quán: Phường Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Văn học 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

11.3 Bùi Đức Long

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: Phường Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

11.4 Nguyễn Hữu Úy

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: Phường Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

11.5 Nguyễn Hữu Biên

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: Phường Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

12. PHƯỜNG DUY MINH:

Điện thoại: 0226 3835 180

12.1 Nguyễn Duy Khiêm

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 12.2 Nguyễn Anh Quân

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

12.3 Nguyễn Văn Khâm

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

12.4 Vũ Khắc Hiển

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

12.5 Vũ Văn Mười

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1961

              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

13. PHƯỜNG DUY HẢI:

Điện thoại: 0226 3835 167

13.1 Nguyễn Quốc Hinh

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

13.2 Đàm Thanh Minh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1982

              Quê quán: Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

13.3 Vũ Đức Tâm

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

13.4 Vũ Đức Trung

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp             

13.5 Vũ Hoàng Cương

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1984

              Quê quán: Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

            

14. XÃ TIÊN SƠN:

Điện thoại: 0226 3838 219

14.1 Nguyễn Quốc Hiến

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.2 Lê Ngọc Quang

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý kinh tế 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.3 Hoàng Lý Phương

              Chức vụ: Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.4 Trần Kim Công

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

14.5 Lý Trần Thuần

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.6 Ngụy Văn Thức

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.7 Lê Thị Hoài Thanh

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1984

              Quê quán: Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

15. PHƯỜNG TIÊN NỘI:

Điện thoại: 0226 3830 204

15.1 Trần Thị Huyền

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

15.2 Đinh Văn Cảnh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

15.3 Vũ Tân Dậu

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1981

              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý nhà nước

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

15.4 Nguyễn Hữu Thanh

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý Văn hoá

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

15.5 Nguyễn Thị Thủy

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1982

              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

16. XÃ TIÊN NGOẠI:

Điện thoại: 0226 3838 215

16.1 Lưu Trung Bảo

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

16.2 Nguyễn Đức Giảng

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý xã hội

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

16.3 Ông Trần Đức Ánh

               Chức vụ: Chủ tịch UBND

               Sinh năm: 1984

               Quê quán: xã Thanh Hà – huyện  Thanh Liêm

               Trình độ chuyên môn: ĐH Luật – HC – Nhà nước

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

16.4 Lưu Đăng Điền

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1974

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

16.5 Đào Mạnh Lự

              Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý nhà nước

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C