Ban Quản lý di tích Đình đá, xã Tiên Sơn tổ chức khai mạc lễ hội đình đá và khánh thành bia đá lịch sử, Đình đá Tiên Phong   |    UBND thị xã Duy Tiên phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ   |    Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện   |    Tổng duyệt Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Giáp Thìn 2024   |    Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng   |    Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Hệ thống tổ chức >> Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp

 1. HTXDVNN Thị trấn Hoà Mạc

Điện thoại: 0226 3830 013

               Giám đốc: Nguyễn Văn Khúc

               Sinh năm: 1960

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

 

2. HTXDVNN Thị trấn Đồng Văn

Điện thoại: 0226 3690 446

               Giám đốc: Trần Mạnh Hùng

               Sinh năm: 1960

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 

3. HTXDVNN Bạch Thượng

Điện thoại: 0226 3830 172

               Giám đốc: Nguyễn Văn Hân

               Sinh năm: 1964

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

 

4. HTXDVNN Châu Giang

Điện thoại: 0226 3830 162

               Giám đốc: Lưu Văn Trung

               Sinh năm: 1966

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

5. HTXDVNN Châu Sơn

Điện thoại: 0226 3838 225

               Giám đốc: Nguyễn Văn Lâm

               Sinh năm: 1956

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 


6. HTXDVNN Chuyên Ngoại

Điện thoại: 0226 3830 157

               Giám đốc: Nguyễn Văn Chung

               Sinh năm: 1981

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 

7. HTXDVNN Duy Minh

Điện thoại: 0226 3835 182

               Giám đốc: Vũ văn Khâm

               Sinh năm: 1980

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

                Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

8. HTXDVNN Duy Hải

Điện thoại: 0226 3835 166

               Giám đốc: Lê Văn Phóng

               Sinh năm: 1976

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

9. HTXDVNN Đọi Sơn

Điện thoại: 0226 3838 449

               Giám đốc: Nguyễn Đăng Khoa

               Sinh năm: 1963

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

 

10. HTXDVNN Hoàng Đông

Điện thoại: 0226 3835 163

               Giám đốc: Nguyễn Văn Hoạch

               Sinh năm: 1959

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

 

11. HTXDVNN Mộc Bắc

Điện thoại: 0226 3833 177

               Giám đốc: Phạm Công Sứ

               Sinh năm: 1966

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

12. HTXDVNN Mộc Nam

Điện thoại: 0226 3833 211

               Giám đốc: Trần Văn Yên

               Sinh năm: 1957

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

13. HTXDVNN Tiên Nội

Điện thoại: 0226 3830 205

               Giám đốc: Phạm Ngọc Doanh

               Sinh năm: 1959

               Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

14. HTXDVNN Tiên Ngoại

Điện thoại: 0226 3838 214

               Giám đốc: Ngô Văn Duệ

               Sinh năm: 1959

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

              

15. HTXDVNN Tiên Phong

Điện thoại: 0226 3830 013

               Giám đốc: Lê Văn Thủy

               Sinh năm: 1970

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

16. HTXDVNN Trác Văn

Điện thoại: 0226 3830 201

               Giám đốc: Nguyễn Văn Phóng

               Sinh năm: 1969

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

17. HTXDVNN Yên Bắc

Điện thoại: 0226 3572 016

               Giám đốc: Bùi Văn Nguyên

               Sinh năm: 1973

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp


18. HTXDVNN Yên Nam

Điện thoại: 0226 3838 175
              Giám đốc: Vũ Văn Và
              Sinh năm: 1955

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính   Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C