Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 02    |    Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 10 Luật   |    Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị   |    Lễ hội Đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam sẽ khai mạc vào sáng ngày 22/7 (tức sáng 02/6 âm lịch)   |    Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới   |    Nhân rộng yêu thương bằng các công trình/phần việc cụ thể thiết thực chăm lo cho phụ nữ và trẻ em khó khăn   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

7/10/2020 4:47:00 PM
Sáng ngày 10/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 02. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên chủ trì hội nghị
7/8/2020 3:31:00 PM
Dịch vụ công đăng ký ô tô, xe máy mới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước dự kiến sẽ được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào ngày 15/8, đánh dấu thời điểm công bố dịch vụ công thứ 1.000 được tích hợp trên Cổng này.
7/7/2020 5:18:00 PM
 
7/3/2020 6:25:00 PM
Hội Nông dân thị xã Duy Tiên vừa sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, tổng kết thực hiện đề án xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2014-2020.
7/2/2020 7:51:00 AM
Chiều ngày 01/7/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên khóa XXIV họp lần thứ Nhất. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên chủ trì hội nghị
6/30/2020 9:23:00 PM
Chiều ngày 30/6/2020, Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười Một – HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị
6/26/2020 11:00:00 AM
Tiếp tục ngày làm việc thứ 3, trong sáng nay 26/6/2020, Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả họp phiên thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIV bầu Ban Thường vụ Thị ủy, Bầu Bí thư, các Phó Bí thư Thị ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020-2025
6/25/2020 5:50:00 PM
 
6/25/2020 11:46:00 AM
Sáng ngày 25/6/2020, Đảng bộ thị xã Duy Tiên long trọng Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội
6/24/2020 5:11:00 PM
Chiều ngày 24/6, tại Nhà văn hóa Trung tâm thị xã, Đảng bộ thị xã Duy Tiên tiến hành phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
6/23/2020 5:41:00 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn 2 tỉnh: Hà Nam và Hải Dương.
6/21/2020 9:37:00 AM
Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Thị ủy Duy Tiên đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn thị xã luôn phải xác định công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên từ việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội đến công tác nhân sự phải đúng quy định của Điều lệ Đảng.
6/13/2020 9:16:00 AM
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số: 401/UBND-KT về việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2020 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế, Xí nghiệp Thủy nông, Điện lực Duy Tiên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Giám đốc các Hợp tác xã DVNN trong toàn thị xã.
6/12/2020 3:01:00 PM
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười Sáu, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng nay 12/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông bà là đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Duy Tiên đã chia thành 02 đoàn tiếp xúc cử tri các xã: Tiên Ngoại, Mộc Nam, thị xã Duy Tiên
6/10/2020 4:04:00 PM
Sáng 10/6, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.
6/10/2020 8:36:00 AM
Ngày 9/6, Bộ Chính trị đã có Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn của Kết luận.
6/9/2020 11:19:00 AM
Tháng 8 năm 2015, Thị ủy Duy Tiên đã ban hành Nghị quyết số 01 “về phát triển nông nghiệp bền vững đến năm 2020”. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết này, đến nay ngành nông nghiệp của thị xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
1850 tin trong 109trang. Trang: Đầu |  Trước |  Sau |  Cuối
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C