Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Thị Kim Dung – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã chủ trì Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị
 

Năm 2023, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) thị xã luôn chủ động bám sát Nghị quyết của HĐQT, văn bản chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên và Thị ủy, HĐND, UBND thị xã để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã đề ra và đạt được những kết quả nổi bật như: Đã kịp thời kiện toàn thành viên Ban đại diện khi có sự thay đổi nhân sự; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đạt hiệu quả theo đúng chương trình công tác đề ra; Đến hết ngày 31/12/2023, Tổng dư nợ đạt 541.250 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm, tăng 92.246 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 20,5%. Tín dụng chính sách tại PGD NHCSXH thị xã đã phủ kín tại 16/16 xã, phường; với 208 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) với 7.708 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ, chiếm 17,1% tổng số hộ dân cư trên địa bàn thị xã. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 11.426 khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp 2.036 lao động có việc làm, 3.575 công trình NSVSMTNT, 519 HSSV có HCKK được vay vốn; 100% các Tổ TK&VV đều thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ với số dư 21.113 triệu đồng, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV ngày càng được nâng lên, qua đánh giá 98,5% tổ xếp loại tốt, 1,5% tổ xếp loại khá, không có tổ xếp loại trung bình, yếu, kém. Hoạt động của NHCSXH thị xã luôn bám sát với các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế của địa phương, tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng chính sách nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, tập trung đưa ra giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế còn tồn tại như Nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn vay vốn trên địa bàn; Tỷ lệ hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú nhưng không có địa chỉ cụ thể, không liên lạc được chiếm nhiều, gây khó khăn trong công tác xử lý nợ; công tác kiểm tra giám sát của một số đơn vị nhận ủy thác hiệu quả chưa cao; Một số đơn vị hội cấp xã chưa coi trọng việc tập huấn nghiệp vụ dẫn đến gây khó khăn trong hoạt động thực tế. Cùng với đó là đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024.


Đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã kết luận Hội nghị 

Trên cơ sở phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Kim Dung – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã kết luận Hội nghị biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị đối với hoạt động tín dụng CSXH và những kết quả đạt được trong năm 2023; đồng chí nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2024 đối với các thành viên Ban đại diện HĐQT thị xã, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã, UBND, Ban giảm nghèo các xã, phường và các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp thị xã. Trong đó nhấn mạnh vào các mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm 2024: Tăng trưởng dư nợ khoảng 8-10%; Tăng cường tham mưu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; tiếp tục tham mưu tăng trưởng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương trong năm; Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, tài chính, kiểm tra kiểm soát nội bộ,... được cấp trên giao; Giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,06% và thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh; Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của đơn vị trên các mặt công tác; tiếp tục tham mưu tích cực các Đề án của tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án của thị xã với thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; 100% nợ đến hạn được thu hồi và xử lý theo quy trình tín dụng, trong đó tỷ lệ thu nợ phân kỳ đạt 80%, thu nợ cuối kỳ trên 90%; Tiếp tục, thường xuyên thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, kiên quyết củng cố các Tổ hoạt động kém hiệu quả, nâng cao chất lượng ủy thác của các Hội đoàn thể; 100% Điểm giao dịch xã đạt chuẩn theo quy định, các phiên giao dịch đạt hiệu quả, chất lượng, an toàn theo đúng quy định./.