Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tích cực triển khai Nghị quyết số 181 của Chính phủ
Chính phủ mới ban hành Nghị quyết số 181 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết 11. Cụ thể là cấp vốn bổ sung cho chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội . Ngay khi có được nguồn vốn từ NQ 181, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã báo cáo UBND thị xã, Ban đại diện NHCSXH thị xã, phối hợp cùng với các ban, ngành, UBND xã, Hội đoàn thể, Tổ TK-VV đã tích cực triển khai giải ngân vốn vay đảm bảo đúng đối tượng.


Cán bộ NHCSXH thị xã cùng với hội cơ sở kiểm tra vốn vay

Theo kế hoạch phân bổ nguồn vốn, thị xã Duy Tiên được cấp 35 tỷ đồng từ Nghị quyết sô 181. Để thực hiện tốt việc giải ngân vốn vay, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Duy Tiên đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, UBND cấp xã trong thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng, bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, mức vay phù hợp với phương án sử dụng vốn vay. Tính từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 181, từ đầu tháng 11 đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Duy Tiên đã giải ngân được 28 tỷ đồng, nguồn vốn được bổ sung theo Nghị quyết số 181 của Chính phủ, hoàn thành 80% kế hoạch được giao. Thực tế triển khai cũng minh chứng chính sách bổ sung nguồn vốn này đã giúp cho nhiều hộ gia đình có điều kiện duy trì và mở rộng sản xuất, đầu tư và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Việc bổ sung nguồn vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 181 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với nguồn vốn bổ sung 35 tỷ đồng đợt này sẽ đáp ứng nhu cầu vay vốn cho thêm hàng trăm hộ trên địa bàn thị xã, góp phần khôi phục kinh tế, hỗ trợ vốn cho người lao động và các cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng sản xuất, thu hút tạo việc làm cho nhiều người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội tại địa phương.


Tin: Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Duy Tiên.