Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Xã Yên Nam đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023
Sáng Chủ nhật ngày 19/5, xã Yên Nam đã long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Sáng Chủ nhật ngày 19/5, xã Yên Nam đã long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Vượng- Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh; đồng chí Phạm Hồng Thanh- Tỉnh ủy viên -Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Lượng- Tỉnh ủy viên -Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Duy Tiên; đồng chí Trịnh Thị Hằng-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Ngô Văn Liên- Phó Bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể thị xã, đại biểu một số xã, phường, người con quê hương đã và đang công tác từ Trung ương đến địa phương, các thế hệ cán bộ của xã qua các thời kỳ, tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn.
 

 

anh tin bai

            Đồng chí Vũ Thị Mai Hường- Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Yên Nam
       Báo cáo kết quả thực hiện chương trình XDNTM năm 2023

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, đồng chí Vũ Thị Mai Hường- Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Yên Nam báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023; Sau 3 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến năm 2023 xã Yên Nam đã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên 580 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh trên 63 tỷ đồng, ngân sách thị xã trên 36 tỷ đồng, ngân sách xã trên 31 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 450 tỷ đồng. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, kinh tế - xã hội của địa phương liên tục phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công tác triển khai, thực hiện các mô hình sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội, phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được quan tâm thực hiện. Hệ thống chính trị được củng cố, dân chủ ở cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 0,53%. Hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Cơ sở vật chất văn hóa, môi trường ngày càng được củng cố và nâng cao. Hạ tầng giao thông nông thôn phát triển, khang trang theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp…Với những kết quả đạt được là tiền đề để cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Yên Nam tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

 

anh tin bai
          Đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
          Phó Trưởng Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh trao bằng công nhận xã Yên Nam đạt chuẩn NTM nâng cao

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Vượng- Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tặng hoa chúc mừng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Yên Nam.
 

anh tin bai
Ông Nguyễn Trọng Huỳnh - thôn Điệp Sơn thay mặt các tập thể, cá nhân trong xã phát biểu cảm tưởng

Phấn khởi trước những đổi thay của quê hương, đại diện các tập thể, cá nhân trong xã phát biểu cảm tưởng, bày tỏ niềm vui mừng khi được chứng kiến sự phát triển của địa phương và mong muốn cấp ủy, chính quyền xã nhà tiếp tục đoàn kết, đồng lòng phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.
 

anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy-
Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM thị xã phát biểu ý kiến chỉ đạo


anh tin bai

Các đồng chí Thường trực Thị ủy Duy Tiên tặng hoa chúc mừng xã Yên Nam

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Lượng-Tỉnh ủy viên-Bí thư Thị ủy- Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thị xã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích xã Yên Nam đạt được trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và đề nghị trong thời gian tới, xã Yên Nam tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khu vực nông thôn; tranh thủ các nguồn vốn, ưu tiên bố trí nguồn lực tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa tại các thôn xóm; huy động sự vào cuộc tích cực của các hội, đoàn thể; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và gia đình trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công tác và nơi cư trú; xây dựng và thực hiện thói quen, nếp sống văn minh xanh, sạch, đẹp, giữ gìn vệ sinh công cộng gắn với đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…”
 

 

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

 

Các tập thể, cá nhân và các hộ gia đình có thành tích xuất sắc được khen thưởng


          Nhân dịp này, Nhân dân và cán bộ xã Yên Nam và một cá nhân được UBND tỉnh Hà Nam tặng bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu được UBND thị xã và UBND xã tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023./.

 

Ánh Tuyết-Xuân Thắng