Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổ chức họp giao ban quý III năm 2023
Tại Hội trường Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổ chức họp giao ban quý III năm 2023. Đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã chủ trì hội nghị

Trong quý III năm 2023, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) thị xã luôn chủ động bám sát Nghị quyết của HĐQT, văn bản chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên và Thị ủy, HĐND, UBND thị xã để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã đề ra; đến hết 30/9, UBND thị xã đã chuyển sang NHCSXH số tiền là 1.000 triệu đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, nguồn vốn đạt 3.739 triệu đồng. BĐD NHCSXH thị xã chỉ đạo NHCSXH phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, phường và Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chính sách tín dụng ưu đãi, quyền lợi, trách nhiệm của khách hàng khi vay vốn NHCSXH nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay và ý nghĩa của việc tham gia gửi tiền tiết kiệm; thực hiện tốt công tác kiện toàn nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát đối với các xã, phường, tổ TK&VV và các hộ vay vốn. Tính đến hết tháng 9: Tổng dư nợ đạt 494.660 triệu đồng, tăng 45.656 triệu đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng 10,2%); doanh số cho vay đạt 118.511 triệu đồng cho gần 1.600 hộ vay; doanh số thu nợ đạt 72.855 triệu đồng. Chất lượng hoạt động theo Tổ TT&VV được duy trì ổn định; trong số 288 TK&VV, có 203 tổ được đánh giá xếp loại tốt, 05 tổ xếp loại khá. Từ kết quả đạt được cho thấy hoạt động ủy thác đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, quy mô tín dụng ngày càng được mở rộng, tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đồng thời giúp các tổ chức hội duy trì, gắn kết hội viên trong việc tổ chức các phong trào hội, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV đã đề ra
 


Đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã chủ trì hội nghị


Tại hội nghị, trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH thị xã kết luận hội nghị đề nghị các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH thị xã, chủ tịch UBND các xã, phường, các hội, đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và quy chế phối hợp thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao trong năm 2023. Trong đó phấn đấu: Hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng, kế hoạch huy động vốn được giao; Nâng cao chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn phấn đấu đến 31/12/2023 ở mức bằng hoặc dưới năm 2022;Tiếp tục thực hiện phân tích, rà soát các hộ không có khả năng trả nợ sau đối chiếu, phân loại nợ tại các xã, phường; 100% nợ đến hạn được thu hồi và xử lý theo quy trình tín dụng, trong đó tỷ lệ thu nợ phân kỳ đạt 80%, thu nợ cuối kỳ trên 90%; Tiếp tục, thường xuyên thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, kiên quyết củng cố các Tổ hoạt động kém hiệu quả, nâng cao chất lượng ủy thác của các Hội đoàn thể; thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp hồ sơ ủy thác; tiếp tục tuyên truyền dịch vụ Moblie Banking đến khách hàng; 100% Điểm giao dịch xã đạt chuẩn theo quy định, các phiên giao dịch đạt hiệu quả, chất lượng, an toàn theo đúng quy định; Thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát của ban đại diện thị xã, kiểm tra nội bộ;…

Hoàng Hồng