Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2024 CỦA UBND THỊ XÃ DUY TIÊN
Ngày 03/01/2024, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 01/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024  
 
Tải Thông báo số 01/TB-UBND: Tại đây

VP