Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Bổ sung quy định sử dụng số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã
Trường hợp người thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai số định danh cá nhân thì có thể cắt giảm được phần lớn thông tin cá nhân phải kê khai trên cơ sở khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.
 Bổ sung quy định sử dụng số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã- Ảnh 1.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Dự thảo hướng dẫn cụ thể Khoản 3 Điều 41 Luật Hợp tác xã về cơ quan đăng ký kinh doanh, trình tự, thủ tục, liên thông trong đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung chính như sau:

Một là, thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh cho đối tượng là liên hiệp hợp tác xã. Theo đó, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hai là, thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật Hợp tác xã năm 2023, Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về việc sử dụng số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Theo đó, trường hợp người thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai số định danh cá nhân thì có thể cắt giảm được phần lớn thông tin cá nhân phải kê khai trên cơ sở khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu phải kê khai lại, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Ba là, bổ sung quy định về việc thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã qua dịch vụ bưu chính nhằm hướng dẫn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 41 Luật Hợp tác xã năm 2023.

Bốn là, sửa đổi quy định về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử theo hướng người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử và chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử để đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử nhằm tương thích với quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Năm là, bổ sung quy định về việc cho phép người thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký để đảm bảo quyền lợi của mình cũng như xử lý tình trạng hồ sơ bị treo trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hoàn thiện được hồ sơ theo yêu cầu.

Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Dự thảo có các nội dung sửa đổi, bổ sung chính như sau:

Bãi bỏ quy định về việc yêu cầu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp lại bản gốc/bản chính giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký cũ bị hư hỏng và trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Nghị định này nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Quy định nêu trên không còn cần thiết bởi Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về giá trị pháp lý của thông tin trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã là thông tin gốc về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Do đó, khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới, giấy chứng nhận đăng ký cũ tự động chấm dứt hiệu lực pháp lý. Việc bãi bỏ quy định này giúp cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Rút ngắn thời gian hợp tác xã phải thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh

Dự thảo hướng dẫn về việc tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung chính như sau:

Quy định rút ngắn thời gian hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh từ 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc, đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể nhanh chóng tạm thời rút lui khỏi thị trường, hạn chế phát sinh thêm chi phí.

Bổ sung quy định về việc cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý tạm ngừng kinh doanh cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đồng thời với tình trạng pháp lý tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chính xác về tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tạm ngừng kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

  Nguồn tin: Chinhphu.vn