Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Đề xuất quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức
Thẻ cán bộ, công chức, viên chức là công cụ để nhận biết và xác định vị trí, chức vụ, chức danh, vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 Đề xuất quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức- Ảnh 1.
Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ - Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo dự thảo, thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; ảnh, họ và tên, chức vụ hoặc chức danh công việc, vị trí việc làm; mã định danh; mã QR Code; vạch màu nhận biết đối tượng lãnh đạo, quản lý với đối tượng khác.

Căn cứ vào nhu cầu quản lý, sử dụng và mức độ hiện đại hóa công sở, quá trình chuyển đổi số, cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền quản lý lựa chọn, quy định sử dụng loại thẻ phù hợp, gồm có: Thẻ nhựa không gắn chip (thẻ nhựa, thẻ nhựa có từ); thẻ nhựa gắn chip (thẻ điện tử). Khuyến khích sử dụng App mobile thẻ cán bộ, công chức, viên chức.

Các loại thẻ nhựa có gắn chip phải tương thích với các thiết bị đầu đọc tương ứng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về độ bền của thẻ, lưu trữ thông tin, chạy các ứng dụng cơ bản, mã hóa dữ liệu trên chíp.

Cấp, thu hồi thẻ cán bộ, công chức, viên chức

Dự thảo nêu rõ, điều kiện để cấp, cấp đổi thẻ là cán bộ, công chức, viên chức có đủ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước do Bộ Nội vụ quản lý.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định quy trình, phân cấp trong việc thực hiện cấp, cấp đổi, thay đổi thông tin, thu hồi thẻ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được đeo ở vị trí trước ngực bằng cách sử dụng dây đeo hoặc ghim cài. Khoảng cách từ cằm đến mặt cắt ngang ở mép trên của thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi đeo là 200 – 300mm.

Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chấp hành các biện pháp bảo đảm an ninh theo quy định riêng thì không phải thực hiện chế độ đeo thẻ.

Trách nhiệm của cơ quan trong việc quản lý thẻ

Trực tiếp quản lý thẻ của cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

Thẩm tra, làm thủ tục cấp, đổi thẻ cho cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Thu hồi thẻ của cán bộ, công chức, viên chức trong các trường hợp sau đây:

a) Cho mượn thẻ, thẻ được cấp không đúng quy định của pháp luật;

b) Thôi việc hoặc vi phạm kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc;

c) Thay đổi cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác, vị trí chức danh công việc hoặc chức vụ công tác.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp thẻ có trách nhiệm thu hồi thẻ, cắt góc hoặc đột lỗ trên thẻ để không đưa thẻ vào sử dụng; cập nhật thông tin trạng thái thu hồi, khóa thẻ vào cơ sở dữ liệu thẻ cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý.

Tuyệt đối không được cho mượn thẻ, sử dụng thẻ không đúng mục đích

Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm quản lý, sử dụng thẻ theo đúng quy định. Tuyệt đối không được cho mượn thẻ, sử dụng thẻ không đúng mục đích dưới bất kỳ hình thức nào.

Cán bộ, công chức, viên chức làm mất hoặc làm hư hỏng thẻ phải báo cáo và giải trình với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý thẻ; đồng thời đề nghị được cấp lại hoặc đổi thẻ mới.

Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác phải trả lại thẻ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ; đồng thời đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị mới cấp thẻ để sử dụng. 

Cán bộ, công chức, viên chức thay đổi về chức danh công việc hoặc chức vụ công tác thì đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp đổi thẻ mới.

Cán bộ, công chức, viên chức khi nghỉ hưu được giữ thẻ của mình sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý thẻ đã cắt góc hoặc đột lỗ trên thẻ. 

Cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp thẻ nhưng không quản lý và sử dụng thẻ theo đúng quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.


Nguồn tin: Chinhphu.vn