Hội Chữ thập đỏ xã Mộc Nam thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026   |    Duy Tiên: 18 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021 được khen thưởng   |    Yêu cầu về bảo đảm bầu cử dân chủ, đúng pháp luật   |    Ngày bầu cử được quy định như thế nào?   |    ​Vận động bầu cử và các hình thức vận động bầu cử   |    Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Văn hoá - Xã hội

Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021, ra mắt mô hình điểm Khu dân cư cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại xã Mộc Nam
Cập nhật lúc: 3/26/2021 6:57:00 PM
Sáng ngày 26/3/2021, tại xã Mộc Nam, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021, ra mắt mô hình điểm Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” . Đồng chí Phạm Ngọc Long – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Ban Dân vận Tỉnh ủy về dự
 

Các đại biểu dự hội nghị phát động 

 

Giai đoạn 2015-2020, toàn thị xã đã xây dựng được 274 mô hình, điển hình “ Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, qua đó đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 

 


Đ/c Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021, ra mắt mô hình điểm Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” trên địa bàn xã Mộc Nam


Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt, việc cụ thể hóa thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với chủ đề công tác dân vận năm 2021 là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021, ra mắt mô hình điểm Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” trên địa bàn xã Mộc Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần: Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của các tổ chức kinh tế, xã hội, các lực lượng làm công tác vận động quần chúng trên địa bàn thị xã hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” để tiếp tục tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc cụ thể hoá nghị quyết của Đảng với mục tiêu xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thị xã Duy Tiên cơ bản trở thành đô thị loại III trước năm 2025; Nội dung Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải căn cứ vào các nghị quyết, chương trình, đề án chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể trên các lĩnh vực (kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị)…

Về số lượng mô hình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã đề nghị: Các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đăng ký ít nhất 01 mô hình trong năm 2021 để thực hiện, cần coi trọng chất lượng các mô hình; các xã phường căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, mỗi tổ chức thành viên của hệ thống dân vận đăng ký xây dựng ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo” trên 04 lĩnh vực (kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị), đảm bảo nguyên tắc: Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải bám sát Nghị quyết của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thị xã và phù hợp với thực tiễn; mô hình phải gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; từng phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị có chỉ tiêu, tiêu chí và kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; có lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết, khen thưởng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hiệu quả.

  

 


Đ/c Nguyễn Mạnh Trinh - Chủ tịch UBND xã Mộc Nam triển khai kế hoạch thực hiện mô hình điểm Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” năm 2021 trên địa bàn xã


Tại hội nghị phát động, đại diện lãnh đạo xã Mộc Nam đã triển khai kế hoạch thực hiện mô hình điểm Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” năm 2021 trên địa bàn xã với mục đích nâng cao phong trào tự chủ, tự giác của các thôn trên địa bàn xã thực hiện mô hình, tạo điểm nhấn về cảnh quan, môi trường trong khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Mộc Nam đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.
 


  


Đ/c Phạm Ngọc Long – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đ.c Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã, đ.c Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thị xã và đ.c Trương Quốc Việt - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã tặng hoa chúc mừng xã Mộc Nam ra mắt mô hình điểm Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” năm 2021 tại 5 thôn

Cũng tại hội nghị, sau khi công bố quyết định thành lập Ban điều hành thực hiện mô hình của 5 thôn trên địa bàn xã Mộc Nam. 5 Trưởng Ban điều hành mô hình đã ký cam kết thực hiện mô hình dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo thị xã Duy Tiên và đại diện lãnh đạo xã Mộc Nam

 


5 Trưởng Ban điều hành mô hình điểm Khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” năm 2021 xã Mộc Nam  đã ký cam kết thực hiện mô hình dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo thị xã Duy Tiên và đại diện lãnh đạo xã Mộc Nam
Các đại biểu đã tiến hành trồng cây hưởng ứng mô hình


Tiếp sau phát biểu hưởng ứng thực hiện mô hình của đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Mộc Nam, các đại biểu đã tiến hành trồng cây hưởng ứng mô hình./.

 

Tin&ảnh: Hoàng HồngCÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Hội Chữ thập đỏ xã Mộc Nam thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026 (22/04)
  Sở Thông tin và TT phối hợp tổ chức chương trình “trao niềm yêu thương, gieo mầm tri thức” trao tặng sách cho trường THCS Nguyễn Hữu Tiến (20/04)
  Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 an toàn, chất lượng, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh (19/04)
   Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh làm việc tại thị xã Duy Tiên (19/04)
  Hiệu quả của đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở Duy Tiên (18/04)
  Đại hội đại biểu hội người cao tuổi phường Hòa Mạc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (16/04)
  Hội phụ nữ Công an thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội phụ nữ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (16/04)
  Hội người mù thị xã Duy Tiên kỷ niệm ngày thành lập hội (16/04)
  Giờ làm việc mùa hè tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã được thực hiện từ ngày 16/4 đến 15/10/2021 (15/04)
  Ra quân giải tỏa hành lang An toàn giao thông (14/04)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C