Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn kiến nghị.
* Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
Thời hạn giải quyết: 3 ngày
Đối tượng thực hiện TTHC:Nhà thầu
Cơ quan thực hiện TTHC:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND xã, phường, thị trấn.
Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản giải quyết kiến nghị
Phí, lệ phí:  Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu.
- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có).
- Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị theo quy định tại Điều 92 của Luật Đấu thầu.
- Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án.
- Chi phí giải quyết kiến nghị theo quy định tại Khoản 8 Điều 9 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP được nhà thầu có kiến nghị nộp cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn đối với trường hợp kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu do người có thẩm quyền giải quyết.
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Đấu thầu;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.