Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn
Trình tự thực hiện: Bên mời thầu gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện
Hồ sơ: Không quy định cụ thể
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, phường, thị trấn.
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND xã, phường, thị trấn.
Kết quả thực hiện TTHC: Thư mời
Phí, lệ phí:  Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Đấu thầu;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.