Bắc Bộ có mưa trong 10 ngày tới   |    Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2020 và khai giảng năm học mới    |    " Phụ nữ Duy Tiên vững mãi niềm tin theo Đảng, theo Hội"    |    Cảnh giác khi tham gia ứng dụng MyAladdinz   |    Từ ngày 1/10, Ga Sài Gòn bắt đầu bán vé tàu tết   |    Ban Chỉ huy quân sự thị xã sơ kết công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “ Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2020   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Yên Bắc lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp
Cập nhật lúc: 3/25/2020 4:35:00 PM
Trong 1,5 ngày từ 24-25/3/2020, Đảng bộ phường Yên Bắc long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 . Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội trong toàn thị xã. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Tỉnh – Phó Chủ nhiệm Tổng cục công nghiệp – Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội


Dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của thị xã; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường trực thuộc Thị ủy; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND, Thị ủy – HĐND – UBND thị xã nghỉ hưu trên địa bàn, đại diện một số doanh nghiệp, công ty; các đồng chí Nguyên Thường trực Đảng ủy – Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND – Chủ tịch UBMTTQVN phường, các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, chủ tịch Hội đồng Quản trị HTXDVNN, Quỹ tín dụng nhân dân, Bí thư chi bộ tổ dân phố Làng, Trại Quan Nha cùng 244 đại biểu chính thức đại diện cho 479 đảng viên toàn Đảng bộ phường về dự.
  


Đ/c Nguyễn Văn Tời - Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ phường Yên Bắc khóa XIV
trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Yên Bắc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -2025 cho thấy, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường Yên Bắc đã đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung khai thác tiềm năng, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; nổi bật là: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 58,03 triệu đồng/năm, vượt 29% chỉ tiêu Đại hội; Giá trị sản xuất CN - TTCN - Xây dựng (giá so sánh 2010) bình quân 370,17 tỷ đồng/năm, vượt 46,28% chỉ tiêu Đại hội; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân 412,7 tỷ đồng/năm, vượt 2,1% chỉ tiêu Đại hội; Tổng thu ngân sách bình quân: 17,6 tỷ đồng/năm, vượt 71,6% chỉ tiêu ĐH; Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, luôn đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo dục mầm non được chú trọng; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện nâng cao; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 1,66% (chỉ tiêu ĐH: 2,04%); Cải cách hành chính được đẩy mạnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng quân sự địa phương được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong Công tác xây dựng Đảng: Chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng lên, tư tưởng của đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng; thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị; đã sắp xếp, sáp nhập từ 11 tổ dân phố giảm còn 7 tổ dân phố; từ 19 chi bộ  còn 15 chi bộ; Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác đào tạo, bồi dưỡng được các cấp ủy quan tâm, đến nay đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức phường đạt chuẩn theo quy định; Việc tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 37 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra; tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 209 đồng chí; Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chính sách cán bộ; Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày càng thực chất; bình quân 5 năm, có 95,99% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 4,01% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng yếu kém; số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 99,69%; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đạt kết quả toàn diện, có nhiều nét đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Trong 5 năm, cấp ủy đã kiểm tra 16 lượt tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 17 lượt tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra 65 lượt tổ chức Đảng, giám sát chuyên đề 12 lượt tổ chức Đảng và 291 đảng viên. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về địa bàn khu dân cư; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và sức lan tỏa trong đoàn viên, hội viên các các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

 
Đ/c Trần Hạng Vũ - Phó Bí thư TT  Ban Chấp hành Đảng bộ phường Yên Bắc khóa XIV 

trình bày dự thảo báo cáo chính trị

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Yên Bắc xác định sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Phát triển kinh tế theo định hướng dịch vụ - thương mại; chăm lo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị; giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng phường Yên Bắc văn minh, phát triển nhanh, bền vững. Thực hiện có hiệu quả 03 khâu đột phá: Một là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Hai là: Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang làm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Ba là: Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh, trật tự để thu hút đầu tư; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng phường Yên Bắc văn minh, phát triển nhanh, bền vững. Trong đó phấn đấu: đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1/3 so với tổng số hộ nghèo giai đoạn 2021-2025.

 

Đ/c Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ và nhân dân phường Yên Bắc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, cần phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân trong phường; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ cần chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; tập trung đổi mới phương pháp làm việc, chỉ đạo, điều hành, gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu với phương châm “chỉ đạo thực hiện, đi sâu nắm chắc tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở”; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước; Làm tốt công tác giải quyết đơn thư ngay ở cơ sở, không để các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn; Tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và dịch chuyển kinh tế theo hướng tích cực; chú trọng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư xây dựng các khu thương mại, đô thị, dịch vụ dọc tuyến Quốc lộ 38 – cầu Yên Lệnh theo quy hoạch; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, môi trường bền vững; Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị; giữ vững nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, phát huy hiệu quả chất lượng trường chuẩn Quốc gia; thực hiện tốt chính sách dân số - gia đình và trẻ em, duy trì kết quả của Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế; Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.Đ/c Trương Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 
Các đồng chí Thường trực Thị ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị sau đại hội, Đảng bộ cần phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Ban Chấp hành Đảng bộ cụ thể hóa thành các chương trình hành động; chỉ đạo chính quyền, các ngành, các chi bộ tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình, kịp thời bổ sung, điều chỉnh khi cần thiết để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Yên Bắc lần thứ XV sớm đi vào cuộc sống. Đồng chí tin tưởng với truyền thống của quê hương được 2 lần Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, Đảng bộ và Nhân dân phường Yên Bắc nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần tích cực xây dựng thị xã Duy Tiên vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, đẹp về nếp sống văn hóa.

 


Các đại biểu bỏ phiếu bầu và biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành khóa mới

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung, Đại hội bỏ phiếu bầu ra BCH khóa mới gồm 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn mới; bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Tời - Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ XIV tái cử Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ XV. 


Ban Chấp hành Đảng bộ phường Yên Bắc lần thứ XV ra mắt đại hội


Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của tỉnh cùng các đồng chí Thường trực Thị ủy
chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành khóa mới


Đại hội tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ không tái cử

 Đại hội cũng bầu 13 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 và tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ cũ không tái cử Ban Chấp hành khóa mới./.

 

Tin&ảnh: Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Duy Tiên: Cấp phát trên 500 lít hóa chất cho các xã phường tiêu độc khử trùng đợt II năm 2020 (23/09)
  Tuần tới, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên (16/09)
  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cùng đoàn công tác kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trên địa bàn thị xã (16/09)
  Hội Nông dân thị xã Duy Tiên hướng dẫn sử dụng và thu gom thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho nông dân (16/09)
  Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã tổ chức đánh giá hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Trác Văn (10/09)
  Xem xét điều chỉnh tuyến đường Vành đai 5 đoạn qua tỉnh Hà Nam (09/09)
  40 dự án quan trọng thực hiện trong năm 2020-2021 được 100% đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX thông qua tại Kỳ họp thứ Mười Hai (09/09)
  Gặp mặt các nữ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX (07/09)
  Các xã, phường trên địa bàn thị xã Duy Tiên tổ chức thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2020 từ ngày 18/9 đến 20/10 (04/09)
  Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm (04/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C