Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020    |    ​Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện   |    Những điểm mới, nổi bật trong công tác nhân sự Đại hội XIII   |    Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết   |    Duy Tiên: Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   |    Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

HĐND xã Chuyên Ngoại khóa XIX tổ chức thành công Kỳ họp thứ Mười, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc: 7/28/2020 3:25:00 PM
Sáng ngày 28/7/2020, HĐND xã Chuyên Ngoại khóa XIX tổ chức thành công Kỳ họp thứ Mười, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã dự chỉ đạo kỳ họp

 
Các đại biểu dự lễ chào cờ


Ông Lương Văn Chiêu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chuyên Ngoại phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Chuyên Ngoại đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND xã đối với ông Phạm Thanh Truyền do thay đổi vị trí công tác và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã đối với ông Hoàng Xuân Nhất – Trưởng Công an xã.


Các đại biểu HĐND xã Chuyên Ngoại bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã
đối với ông Hoàng Xuân Nhất – Trưởng Công an xã


6 tháng đầu năm, đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến tất cả các lĩnh vực của thế giới, cả nước nói chung và xã Chuyên Ngoại nói riêng, song với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị thị xã, kinh tế - xã hội của xã duy trì phát triển ổn định: Thu nhập bình quân đầu người đạt 26,7 triệu đồng; Giá trị sản xuất Công nghiệp -TTCN – Xây dựng đạt 80 tỷ đồng 530 triệu đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 135 tỷ 080 tỷ đồng; Thu cân đối ngân sách đạt trên 37 tỷ đồng; hoạt động văn hóa thông tin có nhiều đổi mới, các chế độ, chính sách đối với người có công, an sinh xã hội đảm bảo theo quy định, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, quốc phòng – quân sự địa phương được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5% (sau khi trừ các đối tượng Bảo trợ xã hội còn 0,7%). Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể của xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân...

Ông Nguyễn Xuân Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chuyên Ngoại báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã Chuyên Ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 


Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ  xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, các báo cáo: tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Chín; tình tình thực hiện thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ giải pháp thực hiện dự toán cả năm 2020 và các tờ trình quan trọng; báo cáo của 02 Ban HĐND xã về thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND xã trình tại kỳ họp.


Ông Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp


Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã báo cáo nhanh về kết quả kỳ họp thứ Mười Một - HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Chuyên Ngoại 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời đề nghị  HĐND, các ban HĐND cần nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với UBND xã, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và nghị quyết HĐND các cấp; nâng cao chất lượng các kỳ họp, quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt chức năng giám sát chuyên đề và thường xuyên; các đại biểu HĐND xã cần tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. UBND xã chủ động đánh giá, tập trung rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch được giao; trong đó: quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp – thương mại dịch vụ, phòng chống dịch bệnh, công tác phòng chống lũ bão; tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành xã NTM kiểu mẫu trước năm 2023; tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; tập trung thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao; quan tâm phát triển văn hóa – xã hội; chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực thi công vụ.

Tại kỳ họp lãnh đạo UBND xã đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ Mười – HĐND xã khóa XIX, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.


Các đại biểu HĐND xã Chuyên Ngoại biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng của Kỳ họp


Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND xã Chuyên Ngoại đã biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường trục xã Chuyên Ngoại tuyến từ đê Hữu Hồng km 125+100 lên đê bối sông Hồng; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Chuyên Ngoại tuyến từ đường ĐH02 đến đê Hữu Hồng km 126+560 xã Chuyên Ngoại; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà tập đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Chuyên Ngoại và Nghị quyết về việc điều chỉnh quy định chức danh, mức khoán phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc xã Chuyên Ngoại./.


Tin&ảnh: Hoàng Hồng


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Duy Tiên: Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (21/01)
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (21/01)
  Thị ủy Duy Tiên: Giao ban Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường (19/01)
  Lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng quà tết với tổng trị giá trên 370 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn thị xã Duy Tiên (19/01)
   Thị ủy Duy Tiên: Tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (15/01)
  Ông Nguyễn Quý Hùng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Duy Tiên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2016-2021 (14/01)
  Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (13/01)
  Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp phường Yên Bắc thị xã Duy Tiên có kế hoạch gieo cây 1.000 mẫu lúa xuân muộn (13/01)
  Mộc Bắc - Miền quê trù phú (12/01)
  Thị ủy Duy Tiên Tổng kết công tác nội chính, công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng năm 2020 (08/01)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C