Thị ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ thị xã và Công ty CP chế biến ô tô Hồng Đức tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo   |    Đẩy mạnh triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng   |    Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, lưu thông, XK nông sản   |    Thị xã Duy Tiên tiếp nhận 60 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 từ Công ty Cổ phần thiết bị chăn nuôi Việt Nam và Công ty TNHH Sông Châu   |    Việt Nam xếp thứ 44 chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2021   |    Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp xã năm 2021   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chào mừng Bầu cử QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Duy Tiên tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV
Cập nhật lúc: 7/27/2021 7:31:00 AM
Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức thành công, các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trong toàn đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội ngay từ những tháng đầu, năm đầu. Đây là tiền đề quan trọng để các địa phương của Duy Tiên hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

 
Duy Tiên tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV
Thường trực Thị ủy Duy Tiên khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo gương Bác giai đoạn 2016 - 2021.

Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh; xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III..Đảng bộ thị xã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Cùng với quán triệt nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hóa vào nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhất là người đứng đầu cấp ủy, TCĐ. Mặt khác, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.


6 tháng đầu năm 2021, Thị ủy Duy Tiên đã thảo luận, ban hành 4 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết chuyên đề về xây dựng, phát triển đô thị Duy Tiên đến năm 2030; 2 đề án về xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới và đề án về luân chuyển cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025… 


Xác định thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) chính là một trong những giải pháp để triển khai, thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết đại hội đề ra. Do vậy, các cấp ủy của Duy Tiên luôn coi trọng, tăng cường công tác KTGS chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm.


Đồng chí Phan Công Hãnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Thượng cho biết: “Xác định công tác KTGS đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Chính vì vậy, mặc dù tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 song 6 tháng đầu năm Đảng ủy phường vẫn tiến hành 2 cuộc kiểm tra và giám sát ở 4 chi bộ. Qua đó, kịp thời chỉ ra tồn tại, hạn chế, đưa ra phương hướng khắc phục trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tại địa phương”. 


Được biết, 6 tháng đầu năm 2021, BTV Thị ủy và cấp ủy cơ sở của Duy Tiên đã tổ chức 10 cuộc kiểm tra 27 TCĐ, 14 đảng viên; 14 cuộc giám sát 58 TCĐ, 4 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và cơ sở đã kiểm tra 8 cuộc đối với 24 TCĐ về nhiệm vụ KTGS; 7 cuộc đối với 19 TCĐ về thi hành kỷ luật trong Đảng…, 8 cuộc giám sát chuyên đề đối với 24 TCĐ, 22 đảng viên. Thi hành kỷ luật 15 đồng chí với các hình thức, trong đó khai trừ Đảng 3 đồng chí…


Cùng với chú trọng công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy của Duy Tiên tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, xây dựng thị xã Duy Tiên “Xanh - Thông minh - Thân thiện - An toàn”; tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bảo đảm thân thiện với môi trường, duy trì và phát triển các làng nghề, làng có nghề gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tập trung giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền; chú trọng phát triển văn hóa- xã hội, nhất là công tác phòng, chống bệnh dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự. 


Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên, nhằm góp phần thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Đảng ủy Công an thị xã chỉ đạo tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, tham mưu với Thị ủy thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội; triển khai 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chủ động phối hợp với ngành y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động rà soát, truy vết thần tốc 46 trường hợp F1, 422 trường hợp F2 và các trường hợp đi, đến từ các vùng dịch, từ nước ngoài nhập cảnh về địa phương… Bảo đảm công tác an ninh, an toàn góp phần thu hút đầu tư, giúp các địa phương trong huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” kinh tế giữ ổn định, có bước phát triển và ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Các chỉ tiêu KT-XH đều đạt và vượt trên 50% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng trưởng rất cao, đạt gần 300% kế hoạch năm. Thị xã không để dịch bệnh bùng phát trong các khu công nghiệp… Đây là những kết quả bước đầu, tạo nền tảng giúp Duy Tiên hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.


Nguồn tin: Baohanam.com.vn 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Duy Tiên chủ động ứng phó mưa, bão và phòng chống ngập úng (10/09)
  Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2021 (09/09)
  Hội Khuyến học thị xã phối hợp với Hội CTĐ và Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina tặng quà cho hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó học giỏi (01/09)
  Nông dân Duy Tiên tập trung chăm sóc bảo vệ lúa mùa giai đoạn trỗ bông (01/09)
  Ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (24/08)
  Đảng bộ thị xã Duy Tiên lãnh đạo, thực hiện nghị quyết về xây dựng, phát triển đô thị (24/08)
  Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch COVID-19 (20/08)
  Công điện của Thủ tướng về rà soát pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch (15/08)
  BTV Thị ủy cho ý kiến vào đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc (14/08)
  Duy Tiên: Sơ kết kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã trong thời gian vừa qua, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 (11/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C