Bổ sung 4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào quy hoạch   |    Cảnh giác những khuynh hướng tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa trên không gian mạng   |    Quy định mới về Lấy phiếu tín nhiệm   |    Quy định mới về khung giá bán lẻ điện bình quân   |    Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học   |    Duy Tiên tưng bừng Lễ giao nhận quân, động viên 234 thanh niên thị xã lên đường nhập ngũ   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên làm việc với BTV Đảng ủy xã Mộc Bắc
Cập nhật lúc: 11/3/2022 5:22:00 PM
Sáng ngày 02/11, Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mộc Bắc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 

 
Toàn cảnh hội nghị

 
Đ/c Phạm Công Sứ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mộc Bắc báo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ xã Mộc Bắc, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ xã Mộc Bắc có 299 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã Mộc Bắc đã đoàn kết, thống nhất, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra; Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, kịp thời quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh, của thị xã; công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được tăng cường. Hiệu quả hoạt động của HĐND xã chuyển biến tích cực; Công tác dân vận được lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động hiệu quả; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã đã tổ chức 02 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ, đảng viên và nhân dân; MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều chuyển biến tích cực; BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội hàng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, ước tính hết năm 2022, 9/15 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ có bước phát triển; văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi đáp ứng nhu cầu của người dân và phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu tại hội nghị


Đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị

 

 

Đ/c Nguyễn Quý Hùng - Ủy viên BTV Thị ủy phụ trách xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ rõ hạn chế còn tồn tại như công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa có nhiều đổi mới; chưa xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình hàng năm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm; công tác phát triển đảng viên còn nhiều hạn chế; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát chưa cao; chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu NTM theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn thấp; công tác cải cách hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 
Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghịKết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, BCH Đảng bộ xã từ đầu nhiệm kỳ tới nay và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế còn tồn tại, đồng chí đề nghị 
các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, tập trung quyết liệt lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy chế hoạt động của BTV, BCH Đảng bộ xã; Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị toàn diện trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; Làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21 của BCH Trung ương khóa XIII; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2023-2025; thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát; rà soát các chỉ tiêu để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra; tập trung rà soát, hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng đi vào chiều sâu, chất lượng bền vững; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, môi trường, quản lý di tích, an ninh trật tự; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn; Tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,.…/Hoàng Hồng

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Duy Tiên triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Quý Mão (01/02)
  Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 (29/01)
  Duy Tiên gặp mặt đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (27/01)
  Lãnh đạo tỉnh Hà Nam kiểm tra sản xuất đầu năm và dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thị xã Duy Tiên (27/01)
  Cơ đồ, tiềm lực Việt Nam (22/01)
  Vẹn tròn niềm tin yêu! (22/01)
  Xuân 2023 – Nghĩ về kỳ tích và nguồn cội! (22/01)
  Lời chúc Tết Xuân Quý Mão 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (22/01)
  Lãnh đạo thị xã Duy Tiên thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình trực tết tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã (21/01)
  Duy Tiên gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của thị xã đã nghỉ hưu qua các thời kỳ (07/01)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C