Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
Kinh tế - Chính trị

Hội nghị nghe Đề án xây dựng NTM của huyện, Đề án thành lập Trung tâm hành chính công và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng sau Tết Nguyên đán
Cập nhật lúc: 2/16/2017 2:59:00 PM
Sáng ngày 16/02/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị nghe Đề án xây dựng Nông thôn mới của huyện, Đề án thành lập Trung tâm hành chính công và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng – TUV – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện dự, phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo Đề án thành lập Trung tâm hành chính công. Theo dự thảo của đề án, Trung tâm hành chính công được đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; Việc thành lập Trung tâm là một trong những bước đột phá để huyện Duy Tiên tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng chính quyền điện tử một cách toàn diện, gắn với yêu cầu thay đổi cơ chế, đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, các TTHC của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Cũng theo dự thảo đề án, huyện Duy Tiên đặt ra mục tiêu xây dựng Trung tâm hành chính công cấp huyện gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Phấn đấu đến năm 2020, tổi thiểu 90% TTHC cấp huyện được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết TTHC so với quy định, 100% TTHC được giải quyết tại Trung tâm hành chính công….


Đ/c Phạm Văn Thập - HUV - Trưởng phòng NN&PTNT huyện trình bày
dự thảo Đề án xây dựng NTM huyện Duy Tiên giai đoạn 2016-2020


Đến hết năm 2016, huyện Duy Tiên có 13 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), để cuối năm nay huyện Duy Tiên trở thành huyện NTM đòi hòi cần có thêm 03 xã đạt chuẩn. Tới thời điểm này, 03 xã chưa đạt chuẩn (gồm xã Tiên Ngoại đạt 15 tiêu chí, xã Duy Hải đạt 13 tiêu chí, xã Mộc Nam đạt 14 tiêu chí) đang tập trung các tiêu chí chưa đạt như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại, hộ nghèo, y tế, môi trường… Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội và phải tiến hành đồng loạt trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện đồng bộ tất cả các tiêu chí, kế thừa, lồng ghép các chương trình, dự án và các cuộc vận động, các phong trào quần chúng đang được triển khai ở nông thôn, chính vì vậy, trong quá trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 huyện nhà xác định tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng trọng tâm vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn theo quy định, bồi dưỡng và nâng cao năng lực của bộ máy cán bộ từ huyến tới cơ sở. Chỉ đạo các địa phương quan tâm thực hiện tốt giải pháp hoàn thành nhóm chỉ tiêu hạ tầng kinh tế - xã hội. Mặt khác, tập trung xây dựng vùng sản xuất cây hàng hóa xuất khẩu, cây có giá trị kinh tế cao, mở rộng và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất. Tập trung thực hiện quy hoạch sản xuất, mở rộng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn….


Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều tập trung vào các vấn đề như: nhân sự làm việc ở Trung tâm hành chính công phải là những cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực chuyên sâu; cơ sở vật chất phải được trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu thông suốt từ cấp huyện xuống cơ sở; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình xử lý công việc nhằm đảm bảo sự thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả cho nhân dân. Để đảm bảo huyện nhà trở thành huyện NTM năm 2017, các ý kiến đều cho rằng cần phải tập trung quyết liệt vào 03 xã chưa đạt chuẩn; tập trung mọi nguồn lực (đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa) để đảm bảo hoàn thành kế hoạch…


Đ/c Nguyễn Đức Vượng – TUV – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện phát biểu chỉ đạo


Đ/c Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đức Vượng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phạm Hồng Thanh kết luận hội nghị yêu cầu: Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND huyện phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt theo Kế hoạch số 2323/KH-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh; Phòng Nội vụ huyện rà soát số lượng, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế phối hợp và dự kiến nhân sự có đủ năng lực, chuyên môn làm việc tại Trung tâm; Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện nghiên cứu, đề xuất UBND huyện nhằm đưa các TTHC vào thực hiện tại Trung tâm và việc niêm yết công khai danh mục các TTHC tại Trung tâm và trên trang thông tin điện tử của UBND huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm hành chính công trình UBND huyện phê duyệt. Về Đề án xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Thành viên Ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc của huyện, thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công trực tiếp phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM của các xã (đặc biệt là 3 xã chưa đạt chuẩn NTM) rà roát, đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh vực mình phụ trách để hướng dẫn xây dựng kế hoạch chi tiết, có lộ trình cụ thể thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM; Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng NTM rà soát các thủ tục, hồ sơ đề nghị xét công nhận xã NTM; Văn phòng Điều phối xây dựng NTM của huyện rà soát hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện NTM để hướng dẫn, bổ sung hoàn thiện trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; 13 xã đã được công nhận NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đã đạt được và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; Các cơ quan tuyên truyền của huyện và cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập Trung tâm hành chính công cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong quá trình thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương…./.

Tin&ảnh: Hoàng Hồng

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thị sát dự án xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN Đồng Văn II và thăm khu nhà trọ của công nhân (19/05)
  BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Duy Tiên về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 (16/05)
   Duy Tiên: Tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 (15/05)
   Huyện Duy Tiên triển khai và tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (14/05)
  Hội Nông dân huyện Duy Tiên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023. (11/05)
   Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri xã Mộc Nam  (07/05)
  Duy Tiên: Tiêm phòng vụ xuân cho gia súc gia cầm đạt cao (07/05)
  Duy Tiên: Trên 1.500 ha lúa xuân đã trỗ thoát (07/05)
  Tác giả Nguyễn Văn Ngát đến từ thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhất cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Duy Tiên (02/05)
   Huyện ủy Duy Tiên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018 (26/04)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 56/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp Ngày 27 tháng 05 năm 2009
Tổng biên tập: Nguyễn Đức Vượng
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: info@duytien.gov.vn - Điện thoại: 0351.3830.013 - Fax: 0351.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C