Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp
1. HTXDVNN Thị trấn Hoà Mạc

Điện thoại: 0226 3830 013

               Giám đốc: Nguyễn Văn Khúc

               Sinh năm: 1960

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

 

2. HTXDVNN Thị trấn Đồng Văn

Điện thoại: 0226 3690 446

               Giám đốc: Trần Mạnh Hùng

               Sinh năm: 1960

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 

3. HTXDVNN Bạch Thượng

Điện thoại: 0226 3830 172

               Giám đốc: Nguyễn Văn Hân

               Sinh năm: 1964

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

 

4. HTXDVNN Châu Giang

Điện thoại: 0226 3830 162

               Giám đốc: Lưu Văn Trung

               Sinh năm: 1966

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

5. HTXDVNN Châu Sơn

Điện thoại: 0226 3838 225

               Giám đốc: Nguyễn Văn Lâm

               Sinh năm: 1956

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 


6. HTXDVNN Chuyên Ngoại

Điện thoại: 0226 3830 157

               Giám đốc: Nguyễn Văn Chung

               Sinh năm: 1981

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 

7. HTXDVNN Duy Minh

Điện thoại: 0226 3835 182

               Giám đốc: Vũ văn Khâm

               Sinh năm: 1980

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

                Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

8. HTXDVNN Duy Hải

Điện thoại: 0226 3835 166

               Giám đốc: Lê Văn Phóng

               Sinh năm: 1976

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

9. HTXDVNN Đọi Sơn

Điện thoại: 0226 3838 449

               Giám đốc: Nguyễn Đăng Khoa

               Sinh năm: 1963

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

 

10. HTXDVNN Hoàng Đông

Điện thoại: 0226 3835 163

               Giám đốc: Nguyễn Văn Hoạch

               Sinh năm: 1959

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

 

11. HTXDVNN Mộc Bắc

Điện thoại: 0226 3833 177

               Giám đốc: Phạm Công Sứ

               Sinh năm: 1966

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

12. HTXDVNN Mộc Nam

Điện thoại: 0226 3833 211

               Giám đốc: Trần Văn Yên

               Sinh năm: 1957

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

13. HTXDVNN Tiên Nội

Điện thoại: 0226 3830 205

               Giám đốc: Phạm Ngọc Doanh

               Sinh năm: 1959

               Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

14. HTXDVNN Tiên Ngoại

Điện thoại: 0226 3838 214

               Giám đốc: Ngô Văn Duệ

               Sinh năm: 1959

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

              

15. HTXDVNN Tiên Phong

Điện thoại: 0226 3830 013

               Giám đốc: Lê Văn Thủy

               Sinh năm: 1970

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

16. HTXDVNN Trác Văn

Điện thoại: 0226 3830 201

               Giám đốc: Nguyễn Văn Phóng

               Sinh năm: 1969

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

17. HTXDVNN Yên Bắc

Điện thoại: 0226 3572 016

               Giám đốc: Bùi Văn Nguyên

               Sinh năm: 1973

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp


18. HTXDVNN Yên Nam

Điện thoại: 0226 3838 175
              Giám đốc: Vũ Văn Và
              Sinh năm: 1955