Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Ủy ban mặt trận tổ quốc khóa XX

1. Ông Trần Đình Tiến

Chức vụ: TVTU, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã

Sinh năm: 1968
Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: ĐH Ngoại ngữ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

2. Bà Phạm Thị Tâm

Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã.

Sinh năm: 1976

Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn:Đại học Công đoàn – Chuyên ngành Công tác xã hội
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

3. Ông Đặng Văn Đăng

Chức vụ: Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã

Sinh năm: 1963

Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

4. Ông Nguyễn Trung Hanh

Chức vụ: Chính trị viên – Ban chỉ huy quân sự thị xã

Sinh năm:1974

Quê quán: xã Mỹ Thọ – Huyện Bình Lục – HàNam

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
5.Bà Chu Thị Hồng

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN thị xã

Sinh năm: 1981

Quê quán: xã Đọi Sơn - thị xã Duy Tiên

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

6.Ông Đinh Đức Cảnh

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân thị xã

Sinh năm: 1980

Quê quán: P. Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

7.Bà Lê Thị Thu Phương

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã

Sinh năm: 1979

Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

8.Ông Nguyễn Thế Đình

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã

Sinh năm: 1953

Quê quán: xã MộcNam- thị xãDuy Tiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

9.Ông Nguyễn Văn Thạch

Chức vụ: Bí thư Thị đoàn
Năm sinh: 1984

Quê quán: Phường Châu Giang – thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

10. Ông Nguyễn Quang Oánh

Chức vụ: Chủ tịch Hội khuyến học thị xã

Năm sinh: 1942

Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

11.Bà Phạm Thanh Hải Hằng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã

Sinh năm: 1974

Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

12. Ông Lương Mạnh Lệ

Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong thị xã

Sinh năm: 1940

Quê quán: xã MộcNam- thị xã Duy Tiên

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

13.Ông Nguyễn Văn Mai

Chức vụ: Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TX Duy Tiên

Sinh năm: 1953

Quê quán: P. Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

14. Ông Vũ Công Chiến

Chức vụ: Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC

Năm sinh: 1950

Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

15. Ông Lê Đức Yển

Chức vụ: Chủ tịch Hội Truyền thống TS đườngHCMTX

Năm sinh: 1940

Quê quán: xã YênNam- thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

16. Bà Đinh Thị Bích

Chức vụ: Chủ tịch Hội người mù thị xã

Sinh năm: 1984

Quê quán: P. Châu Giang - thị xã Duy Tiên

17.Ông Nguyễn Xuân Cải

Chức vụ: Chủ tịch Hội người khuyết tật thị xã

Sinh năm: 1955

Quê quán: PhườngHoàng Đông - thị xã Duy Tiên

18.Thượng tọa Thích Thanh Vũ

Chức vụ: Trưởng Ban Trị sự Hội phật giáo thị xã

Sinh năm: 1959

Quê quán: xã Hoà Hậu – huyện Lý Nhân

Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

19. Ni sư Thích Đàm Hiền

Chức vụ: Phó trưởng ban trị sự Hội phật giáo thị xã

Sinh năm: 1959

Quê quán: xã Nhân Khang - Huyện Lý Nhân – HàNam

20. Ông Nguyễn Văn Tịnh

Chức vụ: Trưởng Ban đoàn kết công giáo thị xã

Sinh năm: 1956

Quê quán: P. Châu Giang - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

21. Mục sư Dương Thanh Đức

Chức vụ: Hội Thánh tin lành Hoàn Dương – Mộc Bắc

Sinh năm: 1982

Quê quán: Huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học

22. Ông Phạm Huy Hoàng

Chức vụ: Phó Ban chỉ đạo PTTD ĐKXD ĐSVH thị xã
Năm sinh: 1974

Quê quán: Phường Hòa Mạc– thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

23. Lương y Nguyễn Xuân Quyển

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đông y thị xã

Sinh năm: 1974

Quê quán: xã YênNam- thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

24. ÔngỨng Thái Vinh

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Yên Bắc

Sinh năm: 1967

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

25. Ông Phan Quyết Thắng

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã YênNam

Sinh năm: 1966

Quê quán: xã YênNam- thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

26.Ông Vũ Văn Tuyên

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Hoà Mạc

Sinh năm: 1961

Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

27.Ông Vũ Văn Khải

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ P. Duy Minh

Sinh năm: 1976

Quê quán: P. Duy Minh - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

28. Ông Phạm Văn Khương

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Châu Giang

Sinh năm: 1969

Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

29. Bà Phạm Thị Thúy Vân

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã MộcNam

Sinh năm: 1970

Quê quán: xã MộcNam- thị xã Duy Tiên

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

30. Ông Trương Công Sở

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Bạch Thượng

Sinh năm: 1975

Quê quán: P.Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

31. Ông Nguyễn Văn Thinh

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Mộc Bắc

Sinh năm: 1964

Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

32. Ông Phạm Tiến Mạnh

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tiên Ngoại

Sinh năm: 1979

Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

33. Ông Nguyễn Văn Chung

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ P. Hoàng Đông

Sinh năm: 1964

Quê quán: P. Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

34. Ông Trần Văn Mạnh

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Trác Văn

Sinh năm: 1969

Quê quán: Xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

35. Ông Lê Kim Đồng

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tiên Sơn

Sinh năm: 1964

Quê quán: xã Đọi Sơn - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

36. Ông Tô Văn Viết

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Đồng Văn

Sinh năm: 1973

Quê quán: Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

37. Bà Trần Thị Huyền

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tiên Nội

Sinh năm: 1973

Quê quán: P.Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

38. Ông Nguyễn Văn Thống

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Duy Hải

Sinh năm: 1964

Quê quán: P. Duy Hải - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

39. Bà Bùi Thị Hiền

Chức vụ: Chi hội trưởng Phụ nữ TDP Giang Đông – xã Châu Giang

Sinh năm: 1957

Quê quán: P. Châu Giang - thị xãDuy Tiên

40.BàChuThị Bích Châm

Chức vụ: Hiệu trưởng trường THSC thị trấn Hòa Mạc

Sinh năm: 1970

Quê quan: xã Văn Xá – huyện Kim Bảng – tỉnh HàNam

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

41. Bà Nguyễn Thị Dư

Chức vụ: Cá nhân tiêu biểu Phường Đồng Văn

Sinh năm: 1953

Quê quán: P. Bạch Thượng - thị xãDuy Tiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

42. Ni cô Thích Đàm Thủy

Chức vụ: Trụ trì Chùa Hoàn Dương – Mộc Bắc

Sinh năm: 1974

Quê quán: Huyện Thanh Trì – Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

43. Ông Phạm Hải Hậu

Chức vụ: Nghệ nhân ưu tú – Thủ nhang đền Lảnh Giang

Sinh năm: 1965

Quê quán: xã MộcNam– TX Duy Tiên

44. Ông Lê Văn Khánh

Chức vụ: Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TX Duy Tiên

Sinh năm: 1969

Quê quán: xã Châu Sơn – TX.Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

45. Ông Trần Văn Tuấn

Chức vụ: Cá nhân tiêu biểu xã Trác Văn

Sinh năm: 1957

Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

46. Bà Nguyễn Thị Nhung

Chức vụ: Cá nhân tiêu biểu P. Tiên Nội

Sinh năm: 1973

Quê quán: X. Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

47. Bà Dương Thị Chanh

Chức vụ: Cá nhân tiêu biểu xã Trác Văn

Sinh năm: 1960

Quê quán: X. Trác Văn - thị xã Duy Tiên

48. Bà Vũ Thị Xuyến

Chức vụ: Chi hội trưởng Phụ nữ TDP Chợ Lương – Yên Bắc

Sinh năm: 1970

Quê quán: P. Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

49. Ông Nguyễn Văn Sáng

Chức vụ: Cá nhân tiêu biểu TDP Ngọc Động – Hoàng Đông

Sinh năm: 1973

Quê quán: P Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

50. Ông Nguyễn Hồng Phong

Chức vụ: Cá nhân tiêu biểu thôn Mang Hạ - YênNam

Sinh năm: 1950

Quê quán: xã YênNam- thị xã Duy Tiên